Lægehuset H.I. Biesgade

+45 98 52 52 66 Lægehuset H. I. Biesgade, H. I. Biesgade 9, 9500 Hobro

Menu

Aktuelt

Om lægehuset
Lægehuset er bygget i 1981, og har boligfællesskab med 1 øjenlæge og flere tandlæger.

Gode råd
Vedrørende gode råd om sygdom kan man hente mere hjælp i Patienthåndbogen på sundhed.dk

Medicinbestilling

Jævnfør Sundhedsloven kan afhængighedsskabende medicin pr. 1.9.2018 KUN fornys ved en konsultation.

Derfor kan vi ikke længere forny recepter på sovemedicin, beroligende – og stærkt smertestillende medicin (herunder Dolol) samt ADHD medicin via vores hjemmeside eller over telefonen da disse typer af medicin kræver fremmøde i klinikken. Man vil som udgangspunkt kunne få udskrevet tabletter til 1 måneds forbrug hvilket kræver fremmøde i klinikken, og årligt vil der blive lavet gennemgang mhp plan for evt. nedtrapning.

Vi tilbyder selvfølgelig hjælp til nedtrapning af den afhængighedsskabende medicin.

Akkreditering

Klinikken blev akkrediteret i henhold til Den Danske Kvalitetsmodel i juni 2018. Se certfikat her