Lægehuset H.I. Biesgade

+45 98 52 52 66 Lægehuset H. I. Biesgade, H. I. Biesgade 9, 9500 Hobro

Menu

Ferie og fravær

Læge Brian Jensen  D.  18. oktober – 22. oktober 2021
Læge Monika Skrzynska  D.  20. december – 30. december 2021
Læge Christina Sørensen  D.  27. december – 30. december 2021
Læge Helene Juhl-Olsen  D.  18. oktober – 22.oktober 2021, 23. december 2021
Læge Kåre Jakobsen  D.  29. december – 30. december 2021
Læge Søren R. Sommer  D.
Sygeplj. Elisa Spanggaard D. 20. oktober – 22. oktober, 23. december, 27. december-28.. december
Sygeplj. Malene Borup D. 18. oktober – 20. oktober, 27. december – 30. december
Sygeplj. Lise Solberg D. 20. oktober – 22. oktober, 27. december – 28. december
Sygeplj. Dorthe Libach D. 22. oktober, 29. december – 30. december
Sygeplj. Birgitte Kastrup D. 21. oktober,  29. december
SSA Lene Jensen D. 18. oktober, 27. december
Klinik ass. Anne Wiborg D.