Lægehuset H.I. Biesgade

+45 98 52 52 66 Lægehuset H. I. Biesgade, H. I. Biesgade 9, 9500 Hobro

Menu

Ferie og fravær

Læge Brian Jensen: 27/12 og 29/12
Læge Monika Skrzynska: 27/12 – 29/12
Læge Helene Juhl-Olsen: 22/12 og 27/12
Læge Kåre Jakobsen: 27/12 – 28/12
Sygeplj. Elisa Spanggaard: 27/12
Sygeplj. Malene Borup:  27/12 – 28/12 og 2/1
Sygeplj. Lise Solberg:  27/12 -28/12
Sygeplj. Dorthe Libach: 29/12
Sygeplj. Birgitte Kastrup: 28/12