Lægehuset H.I. Biesgade

+45 98 52 52 66 Lægehuset H. I. Biesgade, H. I. Biesgade 9, 9500 Hobro

Menu
Overskrift

Nyheder i klinikken:

Ændring i telefontider – gældende fra den 16/10-2023

Fra mandag den 16.10.23 er det ikke længere muligt selv at ringe til lægerne mellem kl. 12.30-13.00.

I stedet bedes du ringe til sekretærene fra kl. 8, samme dag, som du vil tale med læge. Vi beder lægerne om at ringe tilbage til dig mellem kl. 12.30-13.00, hvor du skal sidde klar ved telefonen.

Du skal vide, at sekretæren spørg ind til, hvad du vil tale med lægen om og ud fra dette bedømmer, om det er noget, der kan klares over telefonen af læge eller sygeplejerske. Samtalerne er som hovedregel kort.

Derudover får sygeplejerskerne også ringtilbagetider i kl. 13.00-13.30, de visiteres ligeledes af sekretærene.

Sygeplejerskerne har fortsat telefontid kl. 11.30-12.00.